top of page

Be Fit 
Vitaliteitstest

Cross Walking (1).jpg
Cross Walking (66).jpg

Wat is de V-test? 

​Deze interactieve test is ontwikkeld ter ondersteuning van het vitaliteitsprogramma Be Fit. De vragen, in totaal 24 stuks, vergen ongeveer drie minuten van jouw tijd. Het betreft onderwerpen die gericht zijn op jouw activiteiten (beweging), voeding, lichaamssamenstelling alsook je plezierbeleving.

​​

Voor wie

​Deelname staat open voor alle medewerkers van bedrijven die een directe bijdrage leveren aan de spoorwegen in Nederland en zich hebben aangesloten bij Railsport Nederland.

Doel van de test

​Deze test is in beginsel bedoeld voor de deelnemers aan het Be Fit programma en de coaches, zodat op basis van deze gegevens een vitaliteitsprogramma op maat geboden kan worden aan deze deelnemers. Echter, staat het niet-deelnemers aan Be Fit ook vrij om deze test in te vullen.

Testresultaten

​De testresultaten ontvang je (en jouw coach als je aangeeft dat je deelneemt aan het Be Fit programma) direct na het invullen van de test. Dit overzicht kent uitsluitend een informatief karakter en biedt geen enkele indicatie over jouw gezondheidsstatus. Wel biedt het een doorkijk in jouw leefstijl ten opzichte van jouw collega's in het algemeen en leeftijdsgenoten in het bijzonder.

 

Door deze test na verloop van tijd te herhalen, kan je zelf beoordelen of jouw bewegingsniveau en vitaliteitsgevoel vooruit is gegaan, gelijk is gebleven of misschien wel iets achteruit is gegaan.

Wanneer je aan de hand van deze Be Fit test behoefte hebt aan een gesprek met één van onze Be Fit coaches om mogelijk jouw leefstijl te veranderen/verbeteren, dan kan je een e-mail sturen naar info@railsport.nl. Er wordt dan binnen een week contact met jou opgenomen om de mogelijkheden hierin te bespreken.

​​

Cross Walking (70).jpg
image00060.jpeg

Persoonlijke gegevens

Wanneer je bij 'persoonlijke gegevens' hebt aangegeven dat je geen Be Fit deelnemer bent, dan wordt de uitslag van de test 'anoniem' verstuurd naar het e-mailadres zoals door jou opgegeven.


Wanneer je bij 'persoonlijke gegevens' hebt aangegeven dat je een Be Fit deelnemer bent, dan wordt de uitslag van deze test verstuurd naar het e-mailadres zoals door jou opgegeven alsook naar het e-mailadres van de Be Fit coach(es). De door jouw ingevoerde persoonlijke gegevens, zijnde naam en e-mailadres, worden uitsluitend gebruikt voor de Be Fit begeleiding en worden nimmer aan derden verstrekt.

Vragen

​Mocht je vragen hebben omtrent deze Be Fit test, dan kan je altijd met ons contact opnemen via info@railsport.nl

bottom of page